CZ
CZ
CZ

Stroj pro zkoušení pružin

Popis

Modely AT-S a CT-s je řada strojů vycházejících ze standardních modelů AT a CT speciálně upravených pro testování pružin. Obsahuje zkušební metody pro několik tisíc typů. Každá metoda obsahuje přednastavené parametry zkoušení dané pružiny. Systém umožňuje sledovat sílu v tlaku na pružinu a zároveň pomocí sekundárních siloměrů boční síly a vytvářet tak vektorové diagramy. Software umožňuje sledovat v reálnem čase volnou délku pružiny, sílu v různých pozicích stlačení, odklon při různých silách, různé tuhosti pružin atd. Systém je ideální pro testování ve výrobě ale také pro výzkumné účely. Lze dodat v kapacitě od 100N do 600kN.

 

Měření síly

K měření síly je využíván tenzometrický snímač síly s třídou přesnosti lepší než 0,5 dle EN 7500-1, DIN 51221 ASTM E-4. AFNOR A03-501. Rozsah siloměru je od 0.4% do 100% jmenovité hodnoty siloměru. Automatická identifikace snímače po připojení do stroje. Elektronická ochrana přetížení siloměru.

 

Měření dráhy

V plné délce posuvu stroje s krokem 0,001mm. Rozlišení 0.001 min. Přesnost 0.01mm. Měření absolutně a relativně v mm, palcích a procentuálně. Programově nastavitelné limity dráhy.

 

Rychlost

Pohon s teplotní a proudovou ochranou. Rychlost posuvu lze nastavit od 0,001mm/min do maxima daného stroje. Lze využít také silové regulace zatížení v N/s nebo kN/min.

 

Rám stroje

Rám stroje je konstruován a dimenzován tak aby dosáhl maximální tuhosti. K dosažení maximální tuhosti je využito dvojité vedení příčníku s tuhým podpůrným profilem z jednoho kusu. Tuhost rámu v kN/mm v závislosti na kapacitě stroje s programovým korekčním K-faktorem. K posuvu příčníku stroje je využit kuličkový šroub s ochranným krytem. Elektronické limity posuvu s možností programového nastavení. Mechanický koncový spínač dráhy. Na přední částí stroje gumová ochrana.

 

Software

Software Wintest Analysis je komplexní systém pracující pod operačním systémem Windows. Je to plně integrovaný a plně přizpůsobitelný software, který podporuje tvorbu zkušebních programů  podle norem ISO, EN, ASTM, ČSN, STN, DIN, BS a jiných včetně interních postupu a vlastních specifikací pro zkoušení materiálů. Pomocí tohoto software lze na stroji provádět zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, lpění, adheze cyklické namáhání, střihu, tvrdosti a zkoušení pružin. Software umožňuje nastavení jednoduchých zkoušek pro běžné zkoušky materiálu, pro potřeby vývoje nebo výzkumu je zde možnost nastavení vícestupňového zatěžování. K dispozici je automatické ukládání všech testovacích dat a snadný export do jiných softwarových balíků, jako je Word, Excel, Access a SPC systémy pro lepší generování sestav.

obrazek produktu
obrazek produktuobrazek produktuobrazek produktu

JSME ZDE PRO VÁS
JIŽ OD ROKU 2004