CZ
CZ
CZ

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2379

V závislosti na požadavcích zákazníků o komplexní služby ke zkušebním strojům a přístrojům vybudovala Naše společnost akreditovanou kalibrační laboratoř. Laboratoř byla akreditovaná Českým institutem pro akreditaci v roce 2013 a je ve shodě s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř splňuje požadavky na odbornou způsobilost a rovněž splňuje požadavky na systém managementu.

Provádíme akreditovanou kalibraci v těchto oborech:

Síla - TAH do 3 MN, TLAK do 5 MN

Zkušební trhací stroje a lisy, lisy na pružiny, siloměrné zařízení, siloměry, stroje pro tečení v tahu

Délka

Průtahoměry, které jsou součástí zkušebních trhacích strojů a lisů

Tvrdost

Tvrdoměry na kovy Brinell, Rockwell, Vickers

Práce

Kyvadlová kladiva

Konkrétní rozsah služeb laboratoře s přehledem měřených veličin a jejich rozsahu je uveden v osvědčení o akreditaci, který je volně ke stažení na našich stránkách.


                             Osvedčení o akreditaci ke stažení zde

                             Osvedčení o akreditaci v EN ke stažení zde

                             Osvedčení o akreditaci v DE ke stažení zde

                             Osvedčení o akreditaci v PL ke stažení zdeobrazek produktu

JSME ZDE PRO VÁS
JIŽ OD ROKU 2004