CZ
CZ
CZ

Zkušební přístroje UTMdev

Společnost UTMdev s.r.o. je úspěšná, dynamicky se rozvíjející, ryze česká společnost s celosvětovou působností, která se zaměřuje na výzkum a vývoj nekonvenčních zkušebních strojů a zařízení.

Na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky projektujeme, kreslíme, stavíme, programujeme a testujeme stroje, zařízení a přípravky pro zkoušení kovových i nekovových materiálů pro oblast zkušebnictví, materiálového inženýrství, energetiky či jaderné energetiky.

Naši konstruktéři, programátoři, materiáloví inženýři a další odborníci mají více než 20 let zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje zkušebních strojů a zařízení, vývoji nových nekonvenčních zkušebních metod a postupů, metalografické přípravě zkušebních vzorků, zkoušení materiálu, automatizaci průmyslových procesů, kalibraci snímačů, strojů, přístrojů, rozvoji nových technologií, vývoji řídícího a vyhodnocovacího software.

Naše stroje se vyznačují kvalitou provedení, vysokou přesností naměřených výsledků, která je úzce spojena s vynikající opakovatelností.

Jsme součástí několika mezinárodních výzkumných a vývojových projektů. Naše stroje a zařízení jsou již dlouhé roky využívány v komerčních firmách, výzkumných ústavech či akademických institucích po celém světě (USA, Indie, Německo, Itálie, Finsko, Polsko, Česká republika, Slovenská republika)

Během několika let intenzivního inovativního vývoje jsem vyvinuli unikátní zařízení pro zkoušení miniaturizovaných vzorků metodou „Small Punch Test“ a to za normálních teploty, za nízkých teplot (až -196°C) – „TTS 190“, popř. za vysokých teplot (až 1000°C) – „SPC 1000“. Obrovskou výhodou metody Small Punch Test je zjištění mechanických materiálových vlastností z nepatrného množství materiálu. Tento materiál je možné získat ze strojních součástí, energetických celků bez nutnosti jejich odstavení z provozu, bez narušení jejich integrity, bez nutnosti následných oprav a to metodou tzv. „lžičkového“ odběru – „Scoop Sampling Method“. Zařízení najdete v našem portfoliu nabízených strojů pod názvem „Scooper“

Pro snadnou přípravu zkušebních vzorků z odebraného materiálu určených k metodě „Small Punch Test“ jsme vyvinuli přípravek „PT8“ pro vystřihování a „GE76“ pro broušení / leštění vzorků.

Dále se firma specializuje na vývoj instrumentálního měření tvrdosti a to metodou ABIT (Automated Ball Indentation Test). Pro stanovení mechanických vlastností materiálů jsme sestrojili přenosný instrumentální tvrdoměr „PIHT2000“. Jeho hlavní výhodou je testování in-situ , neboli přímo v provozních podmínkách a nedestruktivnost testu.

Pro měření teplotního pole velkoprostorových průmyslových pecí, popř. stanovení průběžného ohřevu vsázky, jsme vyvinuli speciální měřící kontejner. Kontejner díky své unikátní konstrukci odolává teplotám až 1300°C po dobu 4hodin. Do kontejneru se nainstaluje měřící aparatura, zapojí snímače, následně je vložen do pece kde kontinuálně měří a zaznamenává teplotu ve stanovených místech.

V poslední době se věnujeme problematice tzv. dotykového tečení materiálu (Impression Creep). Společně s pěti významnými světovými laboratořemi (USA, Velká Británie, Německo, Finsko, Holandsko) se podílíme na vzniku nové zkušební normy. K této metodě vyvíjíme zkušební zařízení, které bude plně v souladu s připravovanou legislativou.

obrazek produktu
obrazek produktuobrazek produktuobrazek produktu

JSME ZDE PRO VÁS
JIŽ OD ROKU 2004